Kurs kwalifikacji wstępnej w Gdańsku

Kwalifikacja wstępna – Gdańsk

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w Gdańsku


Cena
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:   3500 zł 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   3500 zł


Tryb kursu i zapisy

Aby zapisać się na kurs należy wyrobić w swoim urzędzie miasta lub gminy PKZ (Profil kierowcy zawodowego).  Link do procedury wydania PKZ:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-komunikacji/procedury/profil-kierowcy-zawodowego,a,220617

Aby wyrobić PKZ wcześniej należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz 1 kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm.

 • Kurs można odbywać każdego dnia w godzinach otwarcia biura.

Zapisy i informacje: tel. biuro +48 603759759

Zapisz się telefonicznie lub przez e-mail


Zakres szkolenia

 1. część podstawowa: teoretyczna – 97 godzin,
 2. część specjalistyczna:
  • zajęcia teoretyczne – 33 godziny,
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny jazdy na płycie poślizgowej w Autodrom Pomorze.
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Materiały szkoleniowe i testy są w cenie kursu!


Egzamin państwowy
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 50 zł.  Egzamin państwowy odbywa się w PORD w Gdańsku.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. C lub uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. D lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne

Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl


Kwalifikacja wstępna w szkole nauki jazdy ARTOM z Gdańska

Kwalifikacja wstępna w OSK ARTOM to kurs przeznaczony dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy auta ciężarowego lub autobusu. Od 2008 roku obowiązuje dyrektywa unijna, która zastąpiła dawny kurs na przewóz rzeczy i osób. Wedle przepisów unijnych kurs kwalifikacyjny muszą ukończyć:

Potocznie używaną nazwą jest również kurs kwalifikacji wstępnej do przewozu osób i rzeczy. Odbyte szkolenie ma ułatwiać znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej. Według obowiązujących przepisów wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE powinni mieć jednolite uprawienia. Dlatego w OSK ARTOM organizujemy kurs na kierowcę zawodowego w Gdańsku. Zapewniamy wszystkim kursantom kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz najlepsze warunki do szkolenia praktycznego.

Dlaczego warto zrobić kurs na kierowcę zawodowego w Gdańsku?

Kurs kierowcy zawodowego to przepustka do dobrze płatnej pracy. Obecnie branża transportowa boryka się z dużymi problemami kadrowymi. Stale rośnie zapotrzebowanie na osoby po kursie na kierowcę zawodowego. To oznacza, że firmy transportowe prześcigają się w oferowaniu coraz lepszych warunków zatrudnienia. Kurs kierowcy zawodowego to mocna karta przetargowa i szansa na zdobycie dobrze płatnego oraz stabilnego zatrudnienia. Nie tylko na terenie Polski, ale także w całej Unii Europejskiej. Dlatego wszystkim zainteresowanym kierowcom z Trójmiasta proponujemy kwalifikację wstępną w OSK ARTOM.

Do kursu kwalifikacyjnego w Gdańsku może przystąpić:

 • osoba będąca obywatelem Polski,
 • osoba przebywająca na terenie naszego kraju od co najmniej 185 dni w roku,
 • osoba studiująca w Polsce,
 • osoba będąca obywatelem innego kraju, która zamierza wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego swoją siedzibę w Polsce.

Kurs na kierowcę zawodowego jest dostępny dla ww. osób bez względu na płeć.

Jak wygląda kurs kierowcy zawodowego oraz egzamin państwowy?

Kwalifikacja wstępna w OSK ARTOM z Gdańska składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią zajęcia teoretyczne, które są analogiczne, jak w przypadku panelu dla kategorii C i D. Następnie odbywają się zajęcia specjalistyczne (teoretyczne i praktyczne). Są one prowadzone oddzielnie dla kategorii C i dla kategorii D. Rozporządzenie narzuca na jednostki szkolące obowiązek, aby w ciągu jednego dnia odbywały się maksymalnie 3 godziny zajęć teoretycznych. Między zajęciami powinno być nie więcej niż 90 minut przerwy. Zajęcia specjalistyczne kwalifikacji wstępnej mogą odbywać się dopiero po ukończeniu podstawowej części kursu na kierowcę zawodowego.

Egzamin w Gdańsku po kursie kwalifikacji wstępnej przebiega w OSK ARTOM. Komisja egzaminacyjna jest wybierana przez przewodniczącego, którego wskazuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka. Egzamin składa się z części podstawowej obejmującej 20 pytań oraz części specjalistycznej zawierającej 10 pytań. Pozytywny wynik egzaminu można uzyskać, gdy popełni się nie więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz maksymalnie 5 błędów w części specjalistycznej.

Czym jest kwalifikacja wstępna uzupełniająca?

OSK ARTOM prowadzi także kwalifikację wstępną uzupełniającą. Jest ona przeznaczona dla kierowców z Gdańska i Trójmiasta, którzy:

 • przeszli kurs na kierowcę zawodowego dla prawa jazdy kategorii C lub D,
 • mają zamiar wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające uzyskanej kwalifikacji wstępnej.

Tacy kierowcy są zobowiązani do odbycia kursu w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. OSK ARTOM organizuje takie szkolenia dla kursantów z Gdańska i całego Trójmiasta.

Kwalifikacja wstępna Gdańsk i Trójmiasto – kurs kierowcy zawodowego w OSK ARTOM

OSK ARTOM z Gdańska zapewnia kompleksowe wsparcie w odbyciu kursu kwalifikacyjnego oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Naszym atutem jest bogate doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Mamy kompetencje, aby prowadzić kurs na przewóz rzeczy i osób na najwyższym poziomie. Jesteśmy jednym z głównych ośrodków szkolenia kierowców w Trójmieście. Zapewniamy w pełni komfortowe warunki nauki oraz możliwość udziału online. Dostarczamy naszym kursantom kompleksowe materiały dydaktyczne, dzięki którym mogą jeszcze lepiej przygotować się do kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Indywidualne podejście naszych wykładowców tworzy pełną zrozumienia atmosferę, w której przyswajanie specjalistycznej wiedzy jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Jednocześnie dbamy o precyzyjną realizację wyznaczonego harmonogramu szkolenia. Kwalifikacja wstępna oraz kwalifikacja wstępna uzupełniająca w OSK ARTOM z Gdańska to tylko niewielka część oferty naszej placówki.

Mieszkasz na terenie Gdańska lub w obrębie Trójmiasta? Szukasz ośrodka organizującego kurs na kierowcę zawodowego lub kurs kwalifikacyjny uzupełniający? Skorzystaj z pomocy OSK ARTOM i zdobądź wymarzone kwalifikacje.

Kwalifikacja wstępna w Gdańśku


Cena
Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  6100 zł
Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:  6100 zł


Tryb kursu i zapisy

Aby zapisać się na kurs należy wyrobić w swoim urzędzie miasta lub gminy PKZ (Profil kierowcy zawodowego).  Link do procedury wydania PKZ:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-komunikacji/procedury/profil-kierowcy-zawodowego,a,220617

Aby wyrobić PKZ wcześniej należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz 1 kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm.

 • Kurs można odbywać każdego dnia w godzinach otwarcia biura.

Zapisy i informacje: tel. biuro +48 603759759

Zapisz się telefonicznie lub przez e-mail


Zakres szkolenia

 1. część podstawowa: teoretyczna – 195 godzin,
 2. część specjalistyczna:
  • zajęcia teoretyczne – 65 godziny,
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny jazdy na płycie poślizgowej w Autodrom Pomorze.
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Materiały szkoleniowe i testy są w cenie kursu!


Egzamin państwowy
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 50 zł.  Egzamin państwowy odbywa się w PORD w Gdańsku.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. C lub uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. D lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne

Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca w Trójmieście


Cena
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  1600 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   1600 zł


Tryb kursu i zapisy

Aby zapisać się na kurs należy wyrobić w swoim urzędzie miasta lub gminy PKZ (Profil kierowcy zawodowego).  Link do procedury wydania PKZ:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-komunikacji/procedury/profil-kierowcy-zawodowego,a,220617

Aby wyrobić PKZ wcześniej należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz 1 kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm.

 • Kurs można odbywać każdego dnia w godzinach otwarcia biura.

Zapisy i informacje: tel. biuro +48 603759759

Zapisz się telefonicznie lub przez e-mail


Zakres szkolenia

 1. zajęcia teoretyczne – 65 godzin,
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin państwowy

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 50 zł.  Egzamin państwowy odbywa się w PORD w Gdańsku.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne

Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona Trójmiasto


Cena
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśp. na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  1100 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśp. na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   1100 zł


Tryb kursu i zapisy

Aby zapisać się na kurs należy wyrobić w swoim urzędzie miasta lub gminy PKZ (Profil kierowcy zawodowego).  Link do procedury wydania PKZ:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-komunikacji/procedury/profil-kierowcy-zawodowego,a,220617

Aby wyrobić PKZ wcześniej należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz 1 kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm.

 • Kurs można odbywać każdego dnia w godzinach otwarcia biura.

Zapisy i informacje: tel. biuro +48 603759759

Zapisz się telefonicznie lub przez e-mail


Zakres szkolenia

 1. zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin,
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin państwowy

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 50 zł.  Egzamin państwowy odbywa się w PORD w Gdańsku.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne

Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

Egzamin państwowy


Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Koszt egzaminu państwowego wynosi 50 zł.  Egzamin państwowy odbywa się w PORD w Gdańsku.

Dla kogo?


Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

 

Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

 

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osóby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kat. C1, C1+E, C i C+E

 

Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osóby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kat. D1, D1+E, D i D+E