Kurs kwalifikacji wstępnej w Gdańsku

Kwalifikacja wstępna – Gdańsk

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona


Cena
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:   3300 zł 
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   3300 zł


Tryb kursu
Kurs indywidualny w dowolnych terminach i dowolnym tempie, do ustalenia na miejscu w biurze OSK Artom.
Zapisy i informacje: tel. biuro +48 737 488 044

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


Zakres szkolenia

 1. część podstawowa: teoretyczna – 97 godzin,
 2. część specjalistyczna:
  • zajęcia teoretyczne – 33 godziny,
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin,
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 1 godzina jazdy w symulatorze.

Materiały szkoleniowe i testy są w cenie kursu!
Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 200 zł. Po zdanym egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. C lub uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. D lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne
Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

Kwalifikacja wstępna


Cena
Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  5000 zł
Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:  5000 zł


Tryb kursu
Kurs indywidualny w dowolnych terminach i dowolnym tempie, do ustalenia na miejscu w biurze OSK Artom.
Zapisy i informacje: tel. biuro +48 737 488 044

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


Zakres szkolenia

 1. część podstawowa: teoretyczna – 195 godzin,
 2. część specjalistyczna:
  • zajęcia teoretyczne – 65 godziny,
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin,
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godzina jazdy w symulatorze.

Materiały szkoleniowe i testy są w cenie kursu!
Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 200 zł. Po zdanym egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. C lub uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które nie posiadają prawa jazdy kat. D lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne
Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca


Cena
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  1300 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   1300 zł


Tryb kursu
Kurs indywidualny w dowolnych terminach i dowolnym tempie, do ustalenia na miejscu w biurze OSK Artom.
Zapisy i informacje: tel. biuro +48 737 488 044

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


Zakres szkolenia

 1. zajęcia teoretyczne – 65 godzin,
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin.

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 200 zł. Po zdanym egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne
Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona


Cena
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśp. na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E:  900 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśp. na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E:   900 zł


Tryb kursu
Kurs indywidualny w dowolnych terminach i dowolnym tempie, do ustalenia na miejscu w biurze OSK Artom.
Zapisy i informacje: tel. biuro +48 737 488 044

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


Zakres szkolenia

 1. zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin,
 2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin.

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem państwowym odbywają się w Gdańsku.


Egzamin
Po kursie odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testowych (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego wynosi 200 zł. Po zdanym egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej.


Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Przed kursem należy zrobić badania lekarskie i psychologiczne
Pracownia Psychologiczna
PSYCHOVITA Barbara Pek

ul. Budowlanych 27a
80-298 Gdańsk Kokoszki
telefon: 531-330-330
e-mail: kontakt@psychovita.pl

 

Egzamin państwowy


Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań, których tematyka realizowana jest w trakcie części podstawowej, oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Po pozytywnym wyniku egzaminu, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej wydawane jest zaraz po egzaminie. Dokument ten należy przedstawić w wydziale komunikacji, aby wymienić prawo jazdy. W nowym prawie jazdy obok kategorii C, CE lub D będzie wpisany kod 95. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

Koszt egzaminu wynosi 200 zł.

Dla kogo?


Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. (Ten kurs robi się tylko raz, później co 5 lat szkolenie okresowe)

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osoby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.
osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
osóby, które uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kat. C1, C1+E, C i C+E

Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
osóby, które uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kat. D1, D1+E, D i D+E