Kurs ADR Gdańsk

Kurs ADR Gdańsk

I. Kurs ADR podstawowy

Termin rozpoczęcia:  8 kwietnia 2024
poniedziałek godz. 9:00
Zajęcia odbywają się::
 • 8 kwietnia 2024 poniedziałek godz. 9:00
 • 9 kwietnia 2024 wtorek godz. 9:00
 • 10 kwietnia 2024 środa godz. 9:00
 • egzamin piątek lub poniedziałek

Podstawowe szkolenie ADR,  przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 21. rok życia,
 • posiadają prawo jazdy kat. B lub C.

Czas trwania kursu ADR podstawowego:

 • 3 dni (18 godzin lekcyjnych)
 • poniedziałek, wtorek, środa
 • egzamin od ostatniego dnia kursu środa lub w piątek.

Cena kursu ADR podstawowy: 800 zł

Zapisy tel. biuro +48 603759759

W celu zapisania na kurs należy przynieść::

 • prawo jazdy
 • jedną kolorową fotografię ( jak do dowodu osobistego lub prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm, na jasnym tle, osoba patrzy na wprost, twarz musi zajmować do 70 do 80% fotografii.

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


II. Kurs ADR cysterny w Gdańsku

Termin rozpoczęcia: 11 kwietnia 2024  czwartek godz. 9:00
Zajęcia odbywają się::
 • 11 kwietnia 2024 czwartek godz. 9:00
 • 12 kwietnia 2024 piątek godz. 9:00

Szkolenie ADR  cysterny, przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 21. rok życia,
 • posiadają prawo jazdy kat. B lub C.

Czas trwania kursu ADR cysterny:

 • 2 dni ADR cysterny (13 godzin lekcyjnych)
 • czwartek, piątek
 • egzamin w piątek lub poniedziałek

Cena kursu ADR cysterny: 600 zł

Cena kursu ADR podstawowy + cysterny: 1400 zł

Zapisy tel. biuro +48 603759759 W celu zapisania na kurs należy przynieść::

 • prawo jazdy
 • jedną kolorową fotografię ( jak do dowodu osobistego lub prawa jazdy o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm, na jasnym tle, osoba patrzy na wprost, twarz musi zajmować do 70 do 80% fotografii.

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


III. Kurs specjalistyczny ADR  klasy 1 w zakresie przewozu materiałów wybuchowych

O terminie rozpoczęcia kursu poinformujemy po zebraniu się grupy chętnych.

Szkolenie ADR klasy I – materiały wybuchowe, przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • ukończyły szkolenie podstawowe ADR,
 • posiadają prawo jazdy kat. B lub C.

Czas trwania kursu ADR klasy I wybuchowe:

 • 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • dzień kursu i egzaminu do uzgodnienia z biurem

Cena kursu ADR klasy I wybuchowe (i przedłużenie): 600 zł

Zapisy tel. biuro +48 737 488 044

Prosimy o dostarczenie 1 zdjęcia (jak do dowodu osobistego).

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


IV. Kurs specjalistyczny ADR  klasy 7 w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych

O terminie rozpoczęcia kursu poinformujemy po zebraniu się grupy chętnych.

Szkolenie ADR klasy 7 – materiały promieniotwórcze, przeznaczone jest dla osób, które:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • ukończyły szkolenie podstawowe ADR,
 • posiadają prawo jazdy kat. B lub C.

Czas trwania kursu ADR klasy 7 promieniotwórcze:

 • 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)
 • dzień kursu i egzaminu do uzgodnienia z biurem

Cena kursu ADR klasy 7 materiały promieniotwórcze (i przedłużenie): 600 zł

Zapisy tel. biuro +48 737 488 044

Prosimy o dostarczenie 1 zdjęcia (jak do dowodu osobistego).

Zapisz się wstępnie na kurs poprzez formularz kontaktowy.


Sala wykładowa znajduje się w Gdańsk Orunia
Trakt Św. Wojciecha 18A, 80-039 Gdańsk
skrzyżowanie ul. Podmiejskiej i Sandomierskiej, I piętro wejście od tyłu budynku


Kurs ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne – Gdańsk, Trójmiasto

Pracujesz jako zawodowy kierowca? Chcesz zdobyć uprawienia, które pozwalają na przewóz towarów niebezpiecznych jak paliwa, chemikalia czy materiały wybuchowe? Powinieneś zdobyć podstawowy kurs ADR. Tego typu szkolenie organizujemy dla kursantów z Gdańska oraz całego Trójmiasta. Sam skrót ADR oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Zgodnie z jej zapisami materiały niebezpieczne są podzielone na 13 klas.

Towary niebezpieczne może przewozić wyłącznie kierowca, który przeszedł kurs ADR. O zaświadczenie może starać się osoba, która:

 • ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów wojskowych,
 • posiada prawo jazdy kategorii B lub C dla przewozu materiałów w cysternach,
 • ukończyła kurs ADR,
 • zdała egzamin kończący kurs ADR.

Wyróżniamy dwa rodzaje kursów na towary niebezpieczne:

 • kurs ADR podstawowy – jeżeli kierowca ubiega się o wydanie zaświadczenia po raz pierwszy,
 • kurs ADR doskonalący – jeżeli kierowca ubiega się o przedłużenie zaświadczenia.

Na podstawie protokołu egzaminu oraz formularza zgłoszeniowego marszałek województwa wydaje zaświadczenie ADR. Jest to spersonalizowany dokument, który posiada dodatkowe zabezpieczenia przed podrobieniem.

Na blankiecie wykonanym z tworzywa sztucznego znajduje się:

 • zdjęcie,
 • wzór podpisu,
 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • dodatkowe informacje o kierowcy.

Zaświadczenie z kursu ADR jest wysyłane pocztą. Można je także odebrać osobiście w urzędzie marszałkowskim. Zaświadczenie po kursie ADR jest ważne przez 5 lat o daty zdania egzaminu.

Kurs ADR na cysterny – Gdańsk i Trójmiasto

OSK ARTOM organizuje kurs ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne dla kierowców z Gdańska oraz całego Trójmiasta. W czasie szkolenia kursanci nabywają następujących umiejętności:

 • przewóz ładunków oraz towarów niebezpiecznych,
 • prawidłowe zabezpieczenie ładunku,
 • sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze specyfiki transportowanych ładunków.

Kurs ADR na towary niebezpieczne obejmuje następujące rodzaje ładunków:

 • substancje trujące,
 • materiały wybuchowe,
 • substancje łatwopalne,
 • substancje żrące,
 • substancje promieniotwórcze.

Transport tych materiałów jest dozwolony wyłącznie po spełnieniu warunków, które szczegółowo określają przepisy i zalecenia Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ.

Organizując kurs ADR na cysterny mamy na celu zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi w trakcie transportu wymienionych wyżej materiałów. Podczas szkolenia kierowcy zdobywają wiedzę obejmującą czynności, które pomagają zapobiegać wypadkom. Na kursie ARD omawiamy także procedury, jakie trzeba wdrożyć w momencie wypadku. Program szkolenia obejmuje również praktyczne wskazówki na temat znakowania pojazdu oraz prawidłowego załadunku i rozładunku.

Podstawowy i doskonalący kurs ADR w OSK ARTOM z Gdańska

Podstawowy kurs ADR na cysternę jest skierowany do kierowców po ukończeniu 21 lat, którzy mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii. W ramach podstawowego szkolenia kursanci zdobywają wiedzę niezbędną do zapewnienia bezpiecznych warunków transportu substancji łatwopalnych, szkodliwych chemikaliów itp. Program kursu ADR w Gdańsku i Trójmieście obejmuje także procedury postępowania w chwili wypadku przy transporcie materiałów niebezpiecznych. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zaliczeniu kierowca zdobywa uprawnienia ADR na 5 lat. Po tym czasie wymagają one odnowienia (tzw. przedłużenia).

Kurs ADR doskonalący jest skierowany dla kierowców posiadających takie uprawnienia i chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz kompetencje w tym zakresie.

Drugi stopień kursu ADR obejmuje zagadnienia związane ze:

 • specjalistycznym transportem w cysternach,
 • transportem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych.

Okres ważności uprawnień ADR wynosi 5 lat. Po tym czasie kierowca musi przejść doskonalący kurs ADR (tzw. przedłużenie).

Dlaczego kurs ADR w OSK ARTOM?

Kurs ADR na cysterny w OSK ARTOM jest dedykowany dla kierowców z Gdańska oraz całego Trójmiasta. Nasz ośrodek dysponuje rozwiniętym zapleczem szkoleniowym oraz wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. Certyfikowani instruktorzy maja nie tylko ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale także właściwe podejście do kursantów. Dzięki temu szkolenie ADR przebiega w przyjaznej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Najlepszym tego potwierdzeniem są wyniki osiągane na egzaminie przez naszych kursantów. Odpowiednio przygotowane materiały oraz wsparcie instruktorów daje spokój psychiczny i zwiększa szanse na pozytywny wynik.

Kurs ADR na towary niebezpieczne poszerza wachlarz możliwości zatrudnienia dla zawodowego kierowcy. Daje perspektywy rozwoju i osiągania wyższych zarobków. Dzięki OSK ARTOM samo szkolenie ADR przebiega sprawnie i w optymalnym stopniu przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego. Udostępniamy możliwość wstępnej rezerwacji miejsca poprzez formularz na stronie internetowej.

Szukasz ośrodka szkolenia kierowców na terenie Gdańska oraz Trójmiasta, który organizuje profesjonalne kursy ADR? OSK ARTOM kompleksowo przygotuje Cię do egzaminu. Zapisz się już teraz i rozwijaj swoje kompetencje w zawodzie kierowcy.7506