Kurs podstawowy kategoria A
(30 godz. teorii 20 godz. jazd)  1800 zł 

Dodatkowe jazdy: 1 godzina jazdy (60 minut)
100 zł


Pakiet kurs kat. A + kat. B 
3400 zł

OPŁATY ZA KURS MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO:

numer konta bankowego (BZWBK):
39 1090 1098 0000 0001 2136 6243


OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW ARTOM TOMASZ JERENKIEWICZ
Trakt Św. Wojciecha 18A 80-039 Gdańsk

(skrzyżowanie z Podmiejską i Sandomierską)
tel. 58-309-11-49 lub 737 488 044Facebook