Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
lub
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

2250 zł 1000 zł

 

  • KURS INDYWIDUALNY w dowolnych terminach i dowolnym tempie (ustalonych w biurze).
Zapisy i informacje po nr tel. 58-309-11-49, 737 488 044

 

Zakres szkolenia:

  1. zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  2. zajęcia praktyczne w ruchu drogowym– 5 godzin
Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem Państwowym odbywają się w Gdańsku.

Po kursie:

  1. Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 10 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego jest w cenie kursu, poprawkowy jest płatny w kwocie 200 zł.
  2. po egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

dla kogo:

  1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
  2. ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

lub
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

dla kogo:

  1. Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
  2. ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Facebook