Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
lub
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

2900 zł 

 


 • KURS INDYWIDUALNY w dowolnych terminach i dowolnym tempie (ustalonych w biurze)
Zapisy i informacje po nr tel. 58-309-11-49, 737 488 044

 

Zakres szkolenia:

 1. część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin
 2. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 33 godziny
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 1 godziny jazdy w symulatorze.

  MATERIAŁY SZKOLENIOWE oraz TESTY są w cenie kursu!

Wszystkie zajęcia wraz z egzaminem Państwowym odbywają się w Gdańsku.

Po kursie:

 1. Odbędzie się egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (pytania testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź). Koszt egzaminu państwowego jest w cenie kursu, poprawkowy jest płatny w kwocie 200 zł.
 2. po egzaminie wydajemy świadectwo kwalifikacji zawodowej

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. C lub uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

dla kogo:

 1. Dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. D lub uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.

Facebook