Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E
  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E
  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009r.
  • ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca i Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008r.
  • ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C i C+E

  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009r.

Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D i D+E

  • Dla osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008r.

Facebook